A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Andere sectoren

We zullen onze meetservices afstemmen op uw branche en rapportages leveren die voor u het meest waardevol zijn.

Met onze ruime ervaring in verschillende sectoren, hebben we een bewezen staat van dienst in het leveren van hoogwaardige informatie aan klanten over emissies in de lucht. Met de mogelijkheid om maximaal 20 parameters tegelijkertijd te meten, kunnen we holistische realtime informatie verstrekken over vluchtige emissies.

 

A person's hands gently touching the BH-12 device.

Nu meer sectoren zich bewust worden van hun milieuvoetafdruk, biedt onze technologie u een veelzijdig middel om inzicht te krijgen in uw emissies in de lucht. We meten een grote verscheidenheid aan parameters, variërend van gasvormige stoffen tot fijnstof en geluid. U ontvangt onze bevindingen in een eenvoudig te begrijpen, gevisualiseerde indeling die gebruikt kan worden als informatie voor toekomstige acties.

Ons modulaire BH-12-meetapparaat heeft bewezen een krachtig hulpmiddel te zijn voor het monitoren van voorheen ontoegankelijke locaties. De BH-12 is goed afgestemd op uitdagende praktijkomstandigheden en wordt vaak geassisteerd door een onbemand luchtvaartuig (UAV), maar kan ook samen met andere middelen voor mobiele apparaatinstallaties of als handapparatuur worden gebruikt. De meetmethoden die we toepassen, worden gekozen op basis van uw behoeften en de locatiespecifieke kenmerken.

A screen capture from ACS of a heatmap layered on a satellite image on top half and pollution levels at the bottom half.

Met onze techniek voor het in kaart brengen van het gebied genereren we de gegevens op locatieniveau op een systematische en herhaalbare manier. De gebiedskaarten zijn op elk punt in de levenscyclus van de locatie geldig. Met name de vastgestelde bronnen worden individueel en in meer detail geïnspecteerd om specifiekere informatie te kunnen verstrekken, zoals concentratieniveaus en volumes.

Met behulp van onze begrenzingsmethode meten we de verdunning en de verspreiding van emissies op meerdere hoogten en afstanden vanaf een bepaald punt in een gebied. De daaruit voortvloeiende 3D-emissiegegevens geven u een ongekend inzicht in hoe schadelijk de emissieconcentraties zich verspreiden.

Na een analyse worden de verkregen gegevens gepresenteerd op een eenvoudig te begrijpen warmtekaart die, indien aanwezig, over een satellietfoto en infrastructuurkaart gelegd kan worden. Deze kaarten, ook wel choropletenkaarten genoemd, bieden een efficiënte en uitgebreide weergave van de volledige locatie met vastgestelde bronnen. De informatie die we verkrijgen over vluchtige emissies helpt u te voldoen aan bestaande en toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen en wettelijke vereisten.

Maritieme sector

A drone hovering close to a process plants roof top and a noise source.

Voor maritieme toepassingen levert de technologie van Aeromon door de autoriteiten goedgekeurde monitoring van zwavelemissies door schepen. Ons platform is in Europese territoriale wateren gebruikt voor het meten van zowel zwavel als methaan. Tegenwoordig worden de maritieme metingen uitgevoerd door een joint venture onderneming NUAER.

 

Het SCIPPER-project

Aeromon is een trotse partner van het SCIPPER-project dat wordt gefinancierd door het H2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. SCIPPER streeft naar het inzetten van geavanceerde en volgende generatie meettechnieken om emissies van schepen tijdens de normale werkzaamheden te monitoren.

Aeromon-serviceproces

Stylized series of documents.

Planning

De metingen worden gepland en beoordeeld met de klant om het best mogelijke resultaat te garanderen. Meetplan kan voorafgaand aan de aankoopbeslissing worden beoordeeld door benodigde belangenorganisaties en waar nodig door Aeromon worden bijgewerkt. Aeromon zal een locatiespecifieke risicoanalyse en vliegvergunningen leveren.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Aeromon zal de metingen uitvoeren in overeenstemming met het plan en dit aanpassen aan mogelijke veranderingen/nieuwe aandachtspunten die zich gedurende de dag voordoen. Voorlopige resultaten worden doorgelopen met de klant en verdere metingen kunnen worden uitgevoerd in de aandachtsgebieden van de klant om emissiebronnen te lokaliseren.

Stylized dashboard.

Rapportage

Kort na de campagne wordt een grondig verslag uitgebracht in pdf-indeling. Dit rapport worden tijdens een online bijeenkomst (via Teams) doorlopen met een Aeromon-specialist. Vervolgstappen en verdere metingen worden besproken om toekomstige ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. te bevestigen.

Aeromon-servicemodel

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon

Neem contact op met onze specialisten!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io