Aeromon field engineer flying a drone.

Recycling en Afvalbeheer

Meten van stortplaatsgassen voor onderhoud en milieurapportage om een verlaging van broeikasgassen en stankverwekkende verbindingen mogelijk te maken.

Aeromon field engineer flying a drone over a landfill.

Met onze door UAV geassisteerde emissiemetingen kunnen we informatie verstrekken over oppervlakte-emissies, de efficiëntie van het gasverzamelingsnetwerk en de mogelijke geurverspreiding vanaf de locatie. Een uitgebreid overzicht van de emissiebronnen van het gebied zorgt ervoor dat de onderhoudswerkzaamheden zich kunnen richten op belangrijke locaties, gevolgd door gevisualiseerde resultaten van uw emissieverlaging.

 

A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Installaties voor afvalbeheer moeten regelmatig geïnspecteerd en in goede conditie gehouden worden om de werkzaamheden veilig op de locatie uit te kunnen voeren en schade aan het milieu te voorkomen. Hoewel de stoffen waarop we ons richten altijd zijn gebaseerd op uw behoeften, omvatten de primaire gassen in emissiemetingen voor afvalbeheer vaak de volgende

  • methaan
  • koolstofdioxide
  • waterstofsulfide
  • stikstofoxide
  • vluchtige organische stoffen
Aeromon Area Mapping

Met onze techniek voor het in kaart brengen van het gebied genereren we de locatiegegevens op een systematische en herhaalbare manier. De concentraties worden rechtstreeks vanaf de emissiebron gemeten, zoals het oppervlak van een stortplaats of boven in een installatie voor afvalwaterzuivering. Gebiedskaarten zijn op elk punt in de levenscyclus van de locatie geldig en leiden de verdere gegevensverzameling op de dag van de meting. Met name de vastgestelde lekkages individueel en in meer detail geïnspecteerd om specifiekere informatie te kunnen verstrekken, zoals concentratieniveaus en volumes.

Na een analyse worden de verkregen gegevens gepresenteerd op een eenvoudig te begrijpen warmtekaart die, indien aanwezig, over een satellietfoto en infrastructuurkaart gelegd kan worden. Deze kaarten, ook wel choropletenkaarten genoemd, bieden een efficiënte en uitgebreide weergave van de volledige locatie met vastgestelde lekkages.

Aeromon field engineer flying a drone.

Onze services bieden voordelen op zowel de korte als de lange termijn. De emissiegegevens die worden verkregen uit een enkele meting bieden unieke inzichten wanneer de dagelijkse aanpassingen in processen worden onderzocht en bij het valideren van eerder uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Op langere termijn krijgt u, wanneer u de gegevens vergelijkt met eerdere metingen, een duidelijke indicatie van de trend van de emissies en de vooruitgang die u heeft geboekt met betrekking tot het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Aeromon-serviceproces

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon

Aeromon-serviceproces

Stylized series of documents.

Planning

De metingen worden gepland en beoordeeld met de klant om het best mogelijke resultaat te garanderen. Meetplan kan voorafgaand aan de aankoopbeslissing worden beoordeeld door benodigde belangenorganisaties en waar nodig door Aeromon worden bijgewerkt. Aeromon zal een locatiespecifieke risicoanalyse en vliegvergunningen leveren.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Aeromon zal de metingen uitvoeren in overeenstemming met het plan en dit aanpassen aan mogelijke veranderingen/nieuwe aandachtspunten die zich gedurende de dag voordoen. Voorlopige resultaten worden doorgelopen met de klant en verdere metingen kunnen worden uitgevoerd in de aandachtsgebieden van de klant om emissiebronnen te lokaliseren.

Stylized dashboard.

Rapportage

Kort na de campagne wordt een grondig verslag uitgebracht. Dit rapport worden tijdens een online bijeenkomst doorlopen met een Aeromon-specialist. Vervolgstappen en verdere metingen worden besproken om toekomstige ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. te bevestigen.

Neem contact op met onze specialisten!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io