A drone hovering close to a process plants roof top and a noise source.

Mijnbouw en Staalindustrie

Meten van geluid op voorheen ontoegankelijke locaties, samen met stof en andere emissies, om de huidige productieprocessen en de gerelateerde oorzaken verder te onderzoeken.

Aeromon UAV assisted measurements conducted

De milieu-impact van industriële locaties op omringende gebieden is moeilijk te documenteren. We bieden de best beschikbare oplossing voor het monitoren van geluid en stofdispersie. Door continue realtime metingen uit te voeren, kunnen we de bijdragen van verschillende processen onderzoeken en hoe procesvariabelen de emissies beïnvloeden.

 

A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Vluchtige emissies vinden in elke fase van de mijnbouw en staalproductie plaats en zijn een gemeenschappelijke uitdaging waarmee deze sector geconfronteerd wordt. Het was moeilijk om met behulp van traditionele methoden inzicht te krijgen in de bronnen van de emissies en de ernst van de impact hiervan op omringende gebieden. Onze services zijn goed afgestemd op uitdagende praktijkomstandigheden en worden vaak geassisteerd door een onbemand luchtvaartuig (UAV), maar kunnen ook samen met andere middelen voor mobiele apparaatinstallaties of als handapparatuur worden gebruikt.

 

Emission Fenceline Measurements

Met behulp van onze begrenzingsmethode meten we de verdunning en de verspreiding van emissies op meerdere hoogten en afstanden vanaf een bepaald punt in een gebied. De daaruit voortvloeiende 3D-emissiegegevens geven u een ongekend inzicht in hoe schadelijk de emissieconcentraties zich verspreiden.

Met onze techniek voor het in kaart brengen van het gebied genereren we de gegevens op locatieniveau op een systematische en herhaalbare manier. De gebiedskaarten zijn op elk punt in de levenscyclus van de locatie geldig. Met name de vastgestelde bronnen worden individueel en in meer detail geïnspecteerd om specifiekere informatie te kunnen verstrekken, zoals concentratieniveaus en volumes.

Aeromon Area Mapping

Na een analyse worden de verkregen gegevens gepresenteerd op een eenvoudig te begrijpen warmtekaart die, indien aanwezig, over een satellietfoto en infrastructuurkaart gelegd kan worden. Deze kaarten, ook wel choropletenkaarten genoemd, bieden een efficiënte en uitgebreide weergave van de volledige locatie met vastgestelde bronnen.

Onze services bieden voordelen op zowel de korte als de lange termijn. De emissiegegevens van een enkelvoudige meting bieden unieke inzichten wanneer de dagelijkse aanpassingen in processen worden onderzocht, evenals voor gericht onderhoud en ontwikkelingen, en het valideren van de effectiviteit daarvan. Op langere termijn krijgt u, wanneer u de gegevens vergelijkt met eerdere metingen, een duidelijke indicatie van de vooruitgang die u heeft geboekt met betrekking tot het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Aeromon-serviceproces

Stylized series of documents.

Planning

De metingen worden gepland en beoordeeld met de klant om het best mogelijke resultaat te garanderen. Meetplan kan voorafgaand aan de aankoopbeslissing worden beoordeeld door benodigde belangenorganisaties en waar nodig door Aeromon worden bijgewerkt. Aeromon zal een locatiespecifieke risicoanalyse en vliegvergunningen leveren.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Aeromon zal de metingen uitvoeren in overeenstemming met het plan en dit aanpassen aan mogelijke veranderingen/nieuwe aandachtspunten die zich gedurende de dag voordoen. Voorlopige resultaten worden doorgelopen met de klant en verdere metingen kunnen worden uitgevoerd in de aandachtsgebieden van de klant om emissiebronnen te lokaliseren.

Stylized dashboard.

Rapportage

Kort na de campagne wordt een grondig verslag uitgebracht. Dit rapport worden tijdens een online bijeenkomst doorlopen met een Aeromon-specialist. Vervolgstappen en verdere metingen worden besproken om toekomstige ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. te bevestigen.

Neem contact op met onze specialisten!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io