Aeromon UAV assisted emission measurement

Papier

Uitgebreide emissiemonitoring met een snelle reactietijd om het oplossen van geurgerelateerde productieproblemen te bespoedigen en de algehele emissies te beperken

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.

Het vermogen om meerdere gasvormige stoffen tegelijkertijd te meten, stelt ons in staat om holistische informatie te verstrekken over emissies in de lucht vanuit het productieproces, evenals de bronnen en de verspreiding van emissies. Ons metingen hebben bewezen waarde te creëren bij klanten, zoals Stora Enso en UPM.

Aeromon BH-12 Measurement Device

Nauwkeurige, realtime gegevens over emissies zijn waardevol voor de veiligheid van werknemers, ontwikkeling en onderhoudsplanning, en voor milieuredenen.  We kunnen uw activiteiten ondersteunen met informatie op locatieniveau, en verhogen daarmee uw bewustzijn ten aanzien van het effect dat een bepaalde installatie heeft op de omgevingslucht en hoe de verschillende processen bijdragen aan de algehele emissies.

 

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.

We kunnen stankverwekkende vluchtige emissies en lekkages uit het papierproductieproces efficiënt monitoren. Dit omdat we in staat zijn om maximaal 20 gasvormige stoffen gelijktijdig te meten, naast fijnstof en geluid, en dat allemaal in realtime. Onze door UAV geassisteerde services voor het in kaart brengen van emissies zijn een flexibele manier om inzicht te krijgen in waar de problematische bronnen zich bevinden, terwijl onze emissiebegrenzingsmetingen de verspreiding en verdunning vanaf de locatie verder kunnen monitoren. We kunnen tevens metingen van specifieke bronnen op de langere termijn verzorgen ter ondersteuning van de procesontwikkeling.

 

We bieden u een uniek inzicht in de emissiebronnen en -volumes op complexe industriële locaties, en verstrekken informatie over hoe deze de omringende lucht beïnvloeden. We hebben aanzienlijke praktijkervaring en onze metingen hebben bewezen waarde te creëren bij klanten, zoals Stora Enso en UPM.

Aeromon-servicemodel

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon

Revolutioneren van de manier waarop emissies in de lucht worden gemonitord en gerapporteerd

Neem contact op met onze specialisten!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io