A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Emissies in kaart brengen

Bruikbare informatie over vluchtige emissielocaties, bronnen en concentratieniveaus

Aeromon field engineer flying a drone over a landfill.

We bieden een kosteneffectieve methode voor het verkrijgen van een volledige emissiekaart die grote gebieden met vastgestelde emissiebronnen bestrijkt.  Onze modulaire apparatuur maakt metingen van een groot aantal verschillende gassen, fijnstof en geluid mogelijk. De emissies die naast lokaal verzamelde weergegevens worden gemonitord, leveren samen betrouwbare, realtime resultaten op.

 

Landfill Area Mapping

De door ons aangeboden services geven informatie over de bronnen van vluchtige emissies vanuit industriële locaties. Door gebruik te maken van onze technieken voor het in kaart brengen van het gebied en emissiebegrenzing kunnen we de bronnen effectief vaststellen en informatie verstrekken over de verspreiding van emissies.

We ontwikkelen technologie en zetten deze in om de meting van diverse gassen, fijnstof en geluid mogelijk te maken, en op basis van uw specifieke behoeften beslissen we welke stoffen we meten. Deze technologie is uiterst modulair en maakt metingen van grote en complexe locaties mogelijk. De activiteiten en gegevensverzameling die we op locatie verrichten, vinden in samenwerking met u plaats en hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke beperkingen, zoals ATEX-restricties.

Aeromon tank terminal chloropleth

Met onze techniek voor het in kaart brengen van het gebied genereren we de locatiegegevens op een systematische en herhaalbare manier. De resultaten worden gevisualiseerd weergegeven als een choropletenkaart van de emissies binnen het gebied; deze kaart kan over een satellietfoto of een infrastructuurkaart van het gebied worden gelegd.

Met onze emissiebegrenzingsmetingen kunnen we gegevens verzamelen van bronnen waar het gebruik van drones niet mogelijk is. Door de metingen benedenwinds en op verschillende hoogtes vanaf de locatie uit te voeren, kunnen we de gebieden van de emissiebron lokaliseren.

Nadat de metingen zijn voltooid, krijgt u een uitgebreid verslag van onze bevindingen; dit verslag kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:

  • procesontwikkeling;
  • onderhoudsplanning;
  • vergelijking met berekende emissiewaarden;
  • rapporteren aan de autoriteiten.

Aeromon-servicemodel

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon