Aeromon's drone meausuring leakages

Olie, Gas en Energie

In kaart brengen van vluchtige emissies en kwantificeren van lekkages om materieel verlies en de impact op het milieu te verlagen

Aeromon Emission Measurements

We zijn marktleider in vluchtige emissiemetingen met behulp van onbemande luchtvaartuigen voor industriële klanten. In kaart brengen van het gebied, lekdetectie en het kwantificeren van bronnen vindt allemaal plaats op de meest effectieve beschikbare manier. Het resultaat voor u is een uitgebreide weergave van de huidige staat van de installatie en het hebben van basiskennis voor verbeteringen en investeringen.

 

Aeromon Emission Measurement

Energie is essentieel in ons dagelijks leven en we streven ernaar u te ondersteunen bij uw doelen, of dat nu gaat om het beperken van emissies of een overgang in grondstoffen of brandstoffen. Op dit traject van het verlagen van broeikasgasemissies en andere schadelijke stoffen, biedt onze technologie u referentiekennis over de vluchtige emissies van uw locaties. De informatie die u onze gegevens kan worden afgeleid, stelt u in staat uw middelen beter toe te kennen om uw duurzaamheidsdoelen te behalen.

Met mobiele emissiemonitoring is het mogelijk om eerder ontoegankelijke bronnen te meten. Met onze technologie kunnen monsters van vluchtige emissies worden genomen bij het lossen van vracht of het vullen van tanks, en kan monitoring plaatsvinden op grote hoogten. Ons BH-12-apparaat, in samenwerking met het Aeromon Cloud Service Platform, is gemaakt om zowel huidige als toekomstige sensoren te ondersteunen met gelijktijdige en selectieve detectie van meerdere stoffen.

Aeromon tank terminal results

De concentratieniveaus van elke gemeten stof worden tijdens een meting voortdurend in realtime weergegeven. In combinatie met een grondige planning, zorgt dit ervoor dat de metingen veilig worden uitgevoerd, met name tijdens het vliegen of bedienen van het BH-12-apparaat rond de grenzen van ATEX-zones.

Onze services zijn voor u beschikbaar voor het opsporen van afwijkende en defecte kleppen, het krijgen van inzicht in uw emissierekenmodellen of het beoordelen van de emissietrends van uw locaties op de lange termijn. Als uw partner voor de lange termijn leveren we onze services en rapportages als maatwerk in overeenstemming met de gangbare praktijken in de industrie en de relevante richtlijnen, zoals het OGMP 2.0-raamwerk.

Referentie: De European Gas Research Group

Technologiebenchmark voor kwantificering van methaanemissies op locatieniveau – Fase I

Het project, dat wordt geleid door GERG en Enagás en waaraan 14 Europese exploitanten van gasinfrastructuur en gasverenigingen deelnemen, streeft ernaar de kennis over en het gebruik van nieuwe technologieën te verbeteren om de methaanemissies in midstream-infrastructuren te kwantificeren en drastisch te verlagen. “Het meten en betrouwbaar kwantificeren van de volumes en bronnen van methaanemissies is van essentieel belang om deze op efficiënte wijze aan te pakken.”

Aeromon-servicemodel

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon

Aeromon-serviceproces

Stylized series of documents.

Planning

De metingen worden gepland en beoordeeld met de klant om het best mogelijke resultaat te garanderen. Meetplan kan voorafgaand aan de aankoopbeslissing worden beoordeeld door benodigde belangenorganisaties en waar nodig door Aeromon worden bijgewerkt. Aeromon zal een locatiespecifieke risicoanalyse en vliegvergunningen leveren.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Aeromon zal de metingen uitvoeren in overeenstemming met het plan en dit aanpassen aan mogelijke veranderingen/nieuwe aandachtspunten die zich gedurende de dag voordoen. Voorlopige resultaten worden doorgelopen met de klant en verdere metingen kunnen worden uitgevoerd in de aandachtsgebieden van de klant om emissiebronnen te lokaliseren.

Stylized dashboard.

Rapportage

Kort na de campagne wordt een grondig verslag uitgebracht. Dit rapport worden tijdens een online bijeenkomst doorlopen met een Aeromon-specialist. Vervolgstappen en verdere metingen worden besproken om toekomstige ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. te bevestigen.

Neem contact op met onze specialisten!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io