A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Verdunning en Verspreiding

Gevisualiseerde, gelaagde informatie over de emissiedispersie van verschillende stoffen

Emission Fenceline Measurements

Met kennis van emissiedispersie heeft u meer inzicht in wat de impact van emissies en geuren is op uw omgeving.

 

Visualised emissions from a tank terminal

De door ons aangeboden services geven informatie over de verdunning en verspreiding van emissies uit industriële locaties. Door gebruik te maken van onze technieken voor het in kaart brengen van het gebied en emissiebegrenzing kunnen we informatie verstrekken over de verspreiding en verdunning van een groot aantal verschillende verontreinigende stoffen, waaronder diverse gasvormige verbindingen, fijnstof en geluid, evenals de bronnen daarvan in het productieproces.

Door onze ruime ervaring binnen verschillende sectoren hebben we een bewezen staat van dienst in het verhogen van inzicht in het effect dat industriële locaties hebben op de omgevingslucht en waar de mogelijke problemen liggen.

Aeromon Area Mapping

Met onze techniek voor het in kaart brengen van het gebied genereren we de locatiegegevens op een systematische en herhaalbare manier. De resultaten worden gevisualiseerd weergegeven als een choropletenkaart van de emissies binnen het gebied; deze kaart kan over een satellietfoto of een infrastructuurkaart van het gebied worden gelegd.

We kunnen meten hoe de emissie zich vanuit de bronnen verspreiden en verdunnen door middel van onze metingen van emissiebegrenzing, die op verschillende hoogtes en afstanden benedenwinds van het betreffende gebied worden verricht. Een vergelijking met referentiemetingen bovenwinds van de bron illustreert op een doeltreffende manier hoe aanzienlijk het effect van de volledige locatie op de omgevingslucht is.

A screen capture from ACS of a heatmap layered on a satellite image on top half and pollution levels at the bottom half.

De voorlopige meetresultaten kunnen op de locatie worden bekeken, waarna we een uitgebreid verslag uitbrengen dat samen met u wordt beoordeeld. Ons rapport bevat gegevens die op een choropletenkaart worden gevisualiseerd en deze kaart kan worden gebruikt om met de verschillende belangenorganisaties te communiceren. Onze meetresultaten worden vaak gebruikt als reële gegevens om bestaande dispersiemodellen te valideren en te ontwikkelen.

 

Aeromon-servicemodel

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon

Aeromon-serviceproces

Stylized series of documents.

Planning

De metingen worden gepland en beoordeeld met de klant om het best mogelijke resultaat te garanderen. Meetplan kan voorafgaand aan de aankoopbeslissing worden beoordeeld door benodigde belangenorganisaties en waar nodig door Aeromon worden bijgewerkt. Aeromon zal een locatiespecifieke risicoanalyse en vliegvergunningen leveren.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Aeromon zal de metingen uitvoeren in overeenstemming met het plan en dit aanpassen aan mogelijke veranderingen/nieuwe aandachtspunten die zich gedurende de dag voordoen. Voorlopige resultaten worden doorgelopen met de klant en verdere metingen kunnen worden uitgevoerd in de aandachtsgebieden van de klant om emissiebronnen te lokaliseren.

Stylized dashboard.

Rapportage

Kort na de campagne wordt een grondig verslag uitgebracht. Dit rapport worden tijdens een online bijeenkomst (via Teams) doorlopen met een Aeromon-specialist. Vervolgstappen en verdere metingen worden besproken om toekomstige ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. te bevestigen.

Asphalt factory
Leveren van bruikbare gegevens aan industriële ondernemingen

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie!

Aeromon logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+3584012123123 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+3584012123123123 jouko.aroheina@aeromon.io