A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Muut toimialat

Räätälöimme mittauspalvelumme vastaamaan kohteen tarpeisiin mahdollisimman hyvin ja tarjoamme raportoinnin sinulle hyödyllisessä muodossa.

Meillä on laaja kokemus eri toimialoilta, ja olemme todistetusti pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuista tietoa ilmateitse leviävistä päästöistä. Koska pystymme mittaamaan jopa 20 parametria samanaikaisesti, pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista reaaliaikaista tietoa hajapäästöistä.

A person's hands gently touching the BH-12 device.

Yhä useammat ala tiedostavat ympäristöjalanjälkensä ja teknologiamme tarjoaa sinulle monipuolisen keinon ymmärtää ilmateitse leviäviä päästöjäsi. Mittaamme monenlaisia kohdeparametreja kaasumaisista yhdisteistä pienhiukkasiin ja meluun. Tuloksemme annetaan sinulle helposti ymmärrettävässä, visualisoidussa muodossa, jota voit käyttää tulevien toimien suunnittelussa.

Modulaarinen BH-12-mittauslaitteemme on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, jolla voidaan mitata päästöjä myös aiemmin saavuttamattomista kohteista. BH-12 soveltuu hyvin haastaviin kenttäolosuhteisiin, ja sitä käytetään usein miehittämättömän lentolaitteen (UAV) avustamana, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden liikkuvien laiteasennusten kanssa tai käsin kannettuna. Käyttämämme mittausmenetelmät valitaan tarpeidesi ja paikkakohtaisten ominaisuuksien perusteella.

A screen capture from ACS of a heatmap layered on a satellite image on top half and pollution levels at the bottom half.

Aluekartoitustekniikkamme tuottaa paikkatason tietoja järjestelmällisesti ja toistettavasti. Aluekartoitukset ovat päteviä missä tahansa kohteen elinkaaren vaiheessa. Aluekartoituksessa havaitut päästölähteet tarkastetaan yksitellen yksityiskohtaisemmin, jotta saadaan tarkempia tietoja, kuten pitoisuustasot ja määrät.

Päästöaitamittauksilla tutkimme päästöjen laimenemista ja leviämistä useilla korkeuksilla ja etäisyyksillä piste- tai aluelähteestä. Tuloksena saadut 3D-päästötiedot antavat ennennäkemättömän käsityksen siitä, miten haitalliset päästökonsentraatiot leviävät.

Analysoinnin jälkeen saamamme tiedot esitetään helposti ymmärrettävänä lämpökarttana, joka asetetaan satelliittikuvan ja tarvittaessa infrastruktuurikartan päälle. Nämä niin sanotut koropleettikartat antavat kattavan näkymän koko alueesta, jossa lähteet on paikannettu tarkasti. Hajapäästöistä saamamme tiedot auttavat sinua saavuttamaan nykyiset ja tulevat vastuullisuustavoitteet ja viranomaisvaatimukset.

Merenkulkuala

A drone hovering close to a process plants roof top and a noise source.

Merenkulkualan sovelluksissa Aeromonin teknologia mahdollistaa viranomaisten hyväksymän alusten rikkipäästöjen seurannan. Alustamme on käytetty Euroopan aluevesillä sekä rikki- että metaanipäästöjen mittaamiseen. Nykyään merenkulun mittaukset suorittaa yhteisyritys NUAER.

The SCIPPER Project

Aeromon is a proud partner of project SCIPPER which is funded by EU's H2020 reserach and innovation programme. SCIPPER aims at deploying state-of-art and next-generation measurement techniques to monitor emissions of vessels under their normal operation.

Aeromon Service Process

Stylized series of documents.

Planning

The measurements are planned and reviewed with the client to ensure the best possible outcome. Measurement plan can be reviewed by needed interest groups before purchasing decision and updated by Aeromon when needed. Aeromon will provide a site specific risk analysis and permits for flying.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Measurements

Aeromon will conduct measurements according to plan adapting to possible changes / new points of interest during the day. Preliminary results are gone through with the customer and further measurements can be conducted in customer’s areas of interest to locate emission sources.

Stylized dashboard.

Reporting

A thorough report in pdf-format is delivered shortly after the campaign. Report will be gone through with an Aeromon specialist in an online meeting (Teams). Next steps and further measurements are discussed to validate future development, maintenance work etc.

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mittaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Myyntipäällikkö

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Myyntipäällikkö

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io