Aeromon field engineer flying a drone.

Sectoren

We hebben een bewezen staat van dienst in het ondersteunen van klanten door middel van verschillende toepassingen van onze methodiek

Aeromon BH-12 Measurement device attached to a drone

We leveren onze services aan de meest uiteenlopende sectoren van verschillende groottes, van individuele boeren tot wereldwijde ondernemingen in aardgasproductie. Naast broeikasgasemissies meten we regelmatig verschillende andere verontreinigende stoffen, variërend van stankverwekkende gassen tot fijnstof en geluid. Onze turnkey-oplossingen zijn flexibel en op maat gemaakt voor uw individuele behoeften.

 

Aeromon BH-12 Measurement Device

De voornaamste belangen en de belangrijkste wetgeving variëren voor de verschillende sectoren en we hebben methoden ontwikkeld om gegevens te verzamelen die geschikt zijn voor uw specifieke sector. We houden rekening met de beperkingen en omstandigheden op de locatie en bespreken deze met u tijdens de planningsfase. Onze ruime praktijkervaring heeft ons geleerd om snel te denken en hoe we de beste resultaten kunnen behalen.

Alleen het meetbare is beheersbaar en we leveren u de juiste middelen om inzicht te krijgen in het rendement op investeringen in productieaanpassingen. We presenteren de gegevens als eenvoudig te begrijpen choropletenkaarten die de concentratieniveaus van verschillende verontreinigende stoffen illustreren. Deze kaarten zijn een effectief hulpmiddel bij het communiceren van uw ontwikkelingen aan belangengroeperingen, zoals aandeelhouders, collega’s of autoriteiten. Wat uw situatie ook is, we bespreken graag hoe onze services u ten goede kunnen komen.

Aeromon-servicemodel

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon

Aeromon-serviceproces

Stylized series of documents.

Planning

De metingen worden gepland en beoordeeld met de klant om het best mogelijke resultaat te garanderen. Meetplan kan voorafgaand aan de aankoopbeslissing worden beoordeeld door benodigde belangenorganisaties en waar nodig door Aeromon worden bijgewerkt. Aeromon zal een locatiespecifieke risicoanalyse en vliegvergunningen leveren.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Aeromon zal de metingen uitvoeren in overeenstemming met het plan en dit aanpassen aan mogelijke veranderingen/nieuwe aandachtspunten die zich gedurende de dag voordoen. Voorlopige resultaten worden doorgelopen met de klant en verdere metingen kunnen worden uitgevoerd in de aandachtsgebieden van de klant om emissiebronnen te lokaliseren.

Stylized dashboard.

Rapportage

Kort na de campagne wordt een grondig verslag uitgebracht in pdf-indeling. Dit rapport worden tijdens een online bijeenkomst (via Teams) doorlopen met een Aeromon-specialist. Vervolgstappen en verdere metingen worden besproken om toekomstige ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. te bevestigen.