Aeromon drone measuring a flare

Lekdetectie

(Top-down) informatie op locatieniveau over leklocaties en volumes

Aeromon's drone meausuring leakages

We kunnen lekkages op de meest effectieve manier lokaliseren en kwantificeren in grote industriële gebieden. De resultaten zijn waardevol voor het prioriteren van onderhoudswerkzaamheden en helpen u bij het verbeteren van emissierapportages. Elk gedetecteerd en gerepareerd lek betekent op de lange termijn besparingen in de proceskosten.

 

Aeromon tank terminal results

Alles begint met het lokaliseren van mogelijke lekkagebronnen en het identificeren van structuren om samen met u een meetplan op te stellen; dit document bevat de gebruikt meetmethoden en relevante locatie-informatie. Dergelijke informatie resulteert doorgaans uit ATEX-restricties, waarbij de meetpaden samen met het personeel worden gekozen om punten te kunnen geven aan bronlocaties en de mate van uitstoot verder uitgewerkt kan worden.

Onze kwantificatie is momenteel gebaseerd op een Reverse Dispersion Model (RDM, omgekeerd dispersiemodel) op basis van de Gauss-methode. Dit betekent dat de meetapparatuur op verschillende hoogtes en afstanden een emissiewolk doorkruist om een gemiddelde waarde van het wolkprofiel te genereren. Met het rekenmodel wordt deze informatie gebruikt als rekenkundige basis om u een g/s of kg/u massadebiet te verstrekken met overeenkomstige foutmarges.

Aeromon field engineer measuring a vent on top of a tank.

Er zijn vergelijkende tests verricht in meerdere projecten, waaronder een project van de European Gas Research Group, GERG; deze tests werden uitgevoerd om inzicht te geven in het OGMP 2.0-raamwerk en de gouden norm voor rapportage. Tijdens het project in twee fasen werden methoden op locatieniveau (top-down) vergeleken met de resultaten van methoden op bronniveau (bottom-up).

In de eerste methode overtrof onze methode alle andere op drones gebaseerde oplossingen en werd gekozen om door te gaan naar de tweede fase, waarvan de resultaten nog aangekondigd moeten worden. Deze campagnes hebben ons geholpen onze technologische kennis aan te scherpen, onze methoden te verfijnen en inzicht te krijgen in hoe de omgeving de hyperlokale windomstandigheden beïnvloedt.

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.

Behalve methaan detecteren onze methoden voor lekdetectie en kwantificatie ook op effectieve wijze verschillende andere stoffen, zoals ammoniak, vluchtige organische verbindingen en fijnstof. Naarmate de sensortechnologie geavanceerder wordt, neemt ook de nauwkeurigheid van onze resultaten toe voor het rapporteren van zowel de concentraties als het massadebiet.

Terwijl we ons blijven ontwikkelen, zullen we onze evaluatiemethoden voor grotere en meer onregelmatige emissiebronnen verbeteren, zoals stortplaatsen en waterbronnen, en voor nog meer stoffen dan momenteel beschikbaar.

We gaan graag dieper in op dit onderwerp en verwelkomen actief toekomstige campagnes en uitdagingen.

Ons servicemodel

We stemmen onze services af op uw missie

Stylized location pointer leading to end flag.

Enkelvoudige metingen

We bieden eenmalige metingen aan om dringende kwesties aan te pakken of als basis voor verdere samenwerking. Dit is een turnkey-pakket dat bestaat uit een planning, het uitvoeren en rapporteren van de metingen.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

We implementeren periodieke onderzoeken van locaties ter ondersteuning van uw milieudoelen. Er wordt een businessmodel opgesteld om een succesvolle integratie in uw workflow te garanderen.

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Door middel van een huurovereenkomst of continue monitoring verlenen we onze meest toegewijde service. Uitgaande van het doel, kan dit voortdurende rapportage en persoonlijke training omvatten.

Onze workflow voor metingen

Stylized series of documents.

Planning

We brengen elke meting met u in kaart om er zeker van te zijn dat de vastgestelde doelstelling wordt gerealiseerd. De planning komt tot stand door middel van een open discussie op het niveau van specificiteit die voor de locatie nodig is.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Terwijl we op locatie zijn, blijven we in nauw contact met elkaar en stemmen we onze metingen af op eventuele veranderingen in de omstandigheden. Voorlopige resultaten worden verstrekt terwijl de metingen worden voortgezet.

Stylized dashboard.

Rapportage

Nadat het onderzoek is afgerond, stellen we een grondig verslag op van onze bevindingen dat we samen met u tijdens een online bijeenkomst zullen doorlopen. Tijdens dit gesprek kunt u alle vragen stellen die u heeft en zullen we toekomstige metingen bespreken.

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io
Aeromon field engineer measuring a vent on top of a tank.
Top-down emissie-informatie op locatieniveau