A drone flying on top of tank tops on a process industry site.

Chemisch

Lokaliseren en kwantificeren van vluchtige emissiebronnen en het controleren van activiteiten om het afval van grondstoffen te beperken en een vergelijking met rekenmodellen mogelijk te maken

Aeromon field engineer preparing a drone take-off on process site.

We hebben ruime ervaring met het meten van emissies op complexe industriële locaties. Met de mogelijkheid om maximaal 20 parameters tegelijkertijd te meten, kunnen we holistische realtime informatie verstrekken over vluchtige emissies, en lekkages lokaliseren en kwantificeren.

 

Emission Fenceline Measurements

Onze meetgegevens dienen als een hulpmiddel voor onderhoud en ontwikkeling. De informatie die we verkrijgen over vluchtige emissies vanuit verschillende verontreinigende stoffen helpt u te voldoen aan bestaande en toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen en wettelijke vereisten.

 

We stemmen onze metingen af op uw wensen; de gemeten stoffen en implementatie worden samen met u gepland om er zeker van te zijn dat we hoogwaardige resultaten boeken. De door ons gebruikte methoden worden op basis van locatiespecifieke beperkingen gekozen en we hebben de capaciteit om moeilijk toegankelijke locaties te bereiken. We bieden u voorlopige resultaten gedurende het meetproces die vervolgens worden geanalyseerd en gepresenteerd in een eindrapport.

Aeromon field engineer conducting measurements

Als uw partner ondersteunen we u door een gegevensanalyse van concentratieniveaus te leveren en door de emissies te kwantificeren. Met onze hulp kunt u gerichte onderhoudscontroles uitvoeren en krijgt u inzicht in de effecten die worden veroorzaakt door veranderingen in de atmosferische omstandigheden of grondstoffen. We organiseren onze samenwerking gezamenlijk op basis van uw operationele en onderhoudscycli.

 

Vopak-tankterminals meten de chemische kwaliteit en concentraties in de lucht met Aeromon

“We zouden binnen één dag een volledig gebied van een van onze locaties kunnen meten. En we kunnen de analyse krijgen voor elke vierkante meter. We weten dus precies welke vluchtige emissies we hebben en waar. Daardoor kunnen we onze onderhoudswerkzaamheden richten op een specifieke plek, zonder dat we elke tank hoeven te beklimmen om te meten. De tijd en effectiviteit van het onderhoud is dus een enorm voordeel.”

Willem van der Zon

Milieuadviseur van Royal Vopak

Aeromon-serviceproces

Stylized location pointer leading to end flag.

Eerste metingen

Leveren van holistische emissiegegevens ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, onderhoudsactiviteiten, etc. Inzicht in de locatie en de processen voor uitbreiding van de samenwerking om aan de doelstellingen en behoeften van de klant te voldoen

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Terugkerende metingen

Valideren van de resultaten van onderhoudsactiviteiten. Seizoensgebonden metingen om meer inzicht te krijgen in de verschillende processen en de weergerelateerde gevolgen. Noodmetingen, zoals geurproblemen en lekdetectie met een korte reactietijd

Stylized picture of time and calendar.

Langdurige monitoring

Voortdurend en in realtime informatie verzamelen over productieprocessen met een BH-12-huurapparaat via Aeromon Cloud Service. Rapporten worden op overeengekomen tijdstippen aangemaakt door Aeromon

Aeromon-serviceproces

Stylized series of documents.

Planning

De metingen worden gepland en beoordeeld met de klant om het best mogelijke resultaat te garanderen. Meetplan kan voorafgaand aan de aankoopbeslissing worden beoordeeld door benodigde belangenorganisaties en waar nodig door Aeromon worden bijgewerkt. Aeromon zal een locatiespecifieke risicoanalyse en vliegvergunningen leveren.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Metingen

Aeromon zal de metingen uitvoeren in overeenstemming met het plan en dit aanpassen aan mogelijke veranderingen/nieuwe aandachtspunten die zich gedurende de dag voordoen. Voorlopige resultaten worden doorgelopen met de klant en verdere metingen kunnen worden uitgevoerd in de aandachtsgebieden van de klant om emissiebronnen te lokaliseren.

Stylized dashboard.

Rapportage

Kort na de campagne wordt een grondig verslag uitgebracht. Dit rapport worden tijdens een online bijeenkomst doorlopen met een Aeromon-specialist. Vervolgstappen en verdere metingen worden besproken om toekomstige ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. te bevestigen.

Neem contact op met onze specialisten!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Verkoopmanager

+358405744244a liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Verkoopmanager

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io