A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Leviäminen & Laimenema

Visualisoitua tietoa eri yhdisteiden leviämisestä

Emission Fenceline Measurements

Tieto päästöjen leviämisestä auttaa sinua ymmärtämään paremmin päästöjen ja hajujen vaikutusta ympäristöön.

Visualised emissions from a tank terminal

Palvelumme antavat tietoa teollisuuslaitosten päästöjen laimenemisesta ja leviämisestä. Käyttämällä aluekartoitus- ja päästöaitatekniikoitamme pystymme antamaan tietoa useiden eri päästöjen, kuten eri kaasumaisten yhdisteiden, hiukkasten ja melun, leviämisestä ja laimenemisesta sekä niiden lähteistä tuotantoprosessissa.

Meillä on laaja kokemus eri teollisuudenaloista ja olemme todistetusti pystyneet lisäämään ymmärrystä siitä, miten teollisuuslaitokset vaikuttavat ympäröivään ilmaan ja missä mahdolliset ongelmat ovat.

Aeromon Area Mapping

Aluekartoitustekniikkamme tuottaa paikkatietoa järjestelmällisesti ja toistettavasti. Tulokset visualisoidaan alueen päästöjä kuvaavana koropleettikarttana, joka liitetään satelliittikuvaan ja tarvittaessa alueen infrastruktuurikarttaan.

Voimme mitata, miten aluekartoituksessa paikannettujen lähteiden päästöt leviävät ja laimenevat lähteistään käyttämällä päästöaitamittauksiamme. Päästöaitamittaukset suoritetaan eri korkeuksilla ja eri etäisyyksillä tuulen alapuolella kiinnostuksen kohteena olevasta alueesta. Päästölähteestä nähden tuulen yläpuolella mitataan vertailumittamittaukset, jolloin niiden avulla kyetään tehokkaasti havainnollistamaan, kuinka merkittävä vaikutus päästöläheillä on ympäröivään ilmaan.

A screen capture from ACS of a heatmap layered on a satellite image on top half and pollution levels at the bottom half.

Alustavat mittaustulokset ovat nähtävissä paikan päällä ja mittausten jälkeen toimitamme kattavan raportin joka käydään läpi yhdessä kanssasi. Raporttimme sisältää tiedot visualisoituna koropleettikartalla, jota voidaan käyttää viestinnässä eri sidosryhmille. Mittaustuloksiamme käytetään usein vertailutietona olemassa olevien leviämismallien validoinnissa ja kehittämisessä.

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mittaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Mittaustemme työnkulku

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen mittauksen kanssasi varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Tämän pohjana on avoin keskustelu kohteen ja raportoinnin kannalta olennaisista asioista.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Mittausten aikana pysymme tiiviissä yhteydessä sinuun ja sopeudumme mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Alustavat tulokset toimitetaan mittausten edetessä.

Stylized dashboard.

Raportointi

Mittausten jälkeen laadimme ja toimitamme perusteellisen raportin, jonka käymme läpi kanssasi. Tämä tarjoaa tilaisuuden käsitellä mahdolliset kysymyksesi ja keskustella tulevista mittauksista.

Asphalt factory
Toimintakelpoista päästötietoa teollisuusyrityksille

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoja!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Myyntipäällikkö

0405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Myyntipäällikkö

0405744244 jouko.aroheina@aeromon.io