Aeromon field engineer flying a drone.

Toimialat

Palveluitamme käytetään globaalisti päästöjen todentamisen ja määrällistämiseen tuotantoalueilla

Tarjoamme palveluitamme erilaisille teollisuudenaloille yksittäisistä maanviljelijöistä maailmanlaajuisiin maakaasun tuotantoyhtiöihin. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi mittaamme säännöllisesti erilaisia muita epäpuhtauksia hajukaasuista pienhiukkasiin ja meluun. Avaimet käteen -ratkaisumme ovat joustavia ja räätälöidään yksilöllisiin tarpeisiisi sopiviksi.

Aeromon BH-12 mittalaite

Tärkeimmät kiinnostuksen kohteet ja lainsäädäntö vaihtelevat toimialoittain, ja olemme kehittäneet menetelmiä, joilla keräämme juuri sinun alallesi sopivaa tietoa. Noudatamme tuotantolaitoskohtaisiarajoituksia ja -ehtoja, jotka käymme kanssasi läpi suunnitteluvaiheessa. Laaja kokemuksemme on opettanut meidät reagoimaan erilaisiin muutoksiin mittauspäivän aikana, sekä käyttämään eri mittaustapoja saadaksemme parhaat tulokset.

 

Voit hallita vain sitä, mitä voit mitata, me tarjoamme sinulle keinot ymmärtää tuotantoprosessin muutosten vaikutukset. Esitämme tiedot helposti ymmärrettävinä koropleettikarttoina, jotka havainnollistavat eri epäpuhtauksien pitoisuustasoja. Kartat ovat tehokas väline, jolla voit tiedottaa kehityksestäsi sidosryhmille, kuten osakkeenomistajille, kollegoille tai viranomaisille. Olipa tilanteesi mikä tahansa, keskustelemme mielellämme siitä, miten palvelustamme olisi sinulle hyötyä.

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Icon Image

Yksittäiset mitaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Icon Image

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Icon Image

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Mittaustemme työnkulku

Lähestymme mittausprosessin jokaista vaihetta huolellisesti ja avoimesti

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen mittauksen kanssasi varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Tämän pohjana on avoin keskustelu kohteen ja raportoinnin kannalta olennaisista asioista.

Icon Image

Mittaukset

Mittausten aikana pysymme tiiviissä yhteydessä sinuun ja sopeudumme mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Alustavat tulokset toimitetaan mittausten edetessä.

Stylized dashboard.

Raportointi

Mittausten jälkeen laadimme ja toimitamme perusteellisen raportin, jonka käymme läpi kanssasi. Tämä tarjoaa tilaisuuden käsitellä mahdolliset kysymyksesi ja keskustella tulevista mittauksista.