A drone flying on top of tank tops on a process industry site.

Kemianteollisuus

Hajapäästölähteiden ja vuotojen paikantaminen ja määrällistäminen

Aeromonin mittainsinööri tuotantoalueella lähettämässä dronea lentoon.

Meillä on laaja kokemus päästöjen mittaamisesta monimutkaisissa teollisuuslaitoksissa. Mittaamalla jopa jopa 20 parametria samanaikaisesti voimme tuottaa kokonaisvaltaista, reaaliaikaista hajapäästötietoa sekä paikallistamaan ja määrällistämään vuotoja.

Mittaustietomme toimivat ylläpidon ja kehityksen työvälineenä. Mittaustietomme hajapäästöistä auttavat sinua saavuttamaan nykyiset ja tulevat vastuullisuustavoitteet ja viranomaisvaatimukset.

Räätälöimme mittauksemme tarpeidesi mukaan; mitatut yhdisteet ja toteutus suunnitellaan yhdessä kanssasi, jotta saamme laadukkaita tuloksia. Käyttämämme menetelmät valitaan toimipaikkakohtaisten rajoitusten perusteella, ja meillä on valmiudet päästä myös vaikeapääsyisiin paikkoihin. Mittausprosessin aikana toimitamme alustavat tulokset, jotka analysoidaan ja esitetään loppuraportissa.

Aeromonin kenttähenkilökuntaa suorittamassa päästämittauksia

Kumppaninasi tuemme sinua tarjoamalla pitoisuustasoja koskevia data-analyysejä ja määrällistämällä päästöjä. Meidän avullamme voitte tehdä entistä tehokkaammin kohdennettuja huoltotarkastuksia ja ymmärtää ympäristötekijöden tai raaka-aineiden vaihtelujen vaikutuksia. Järjestämme yhteistyömme yleisesti toiminta- ja huoltoaikatauluusi sopivaksi.

Visualisoitua tietoa päästöjen leviämisestä ja lähteistä.

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mitaukset

Mittaukset antavat kokonaisvaltaista tietoa päästöistä investointipäätösten, kunnossapito- ja kehitystoimien tueksi. Tuotantoalueen toimintojen ja päästölähteiden ymmärrys tukee keskusteluja siitä, minkä prosessien tai alueiden mittaustulokset antaisivat jatkossa asiakkaalle arvokasta tietoa.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Kunnossapitotoimien tehon todentaminen. Eri vuodenaikoina toteutettavat mittaukset prosessien ja säätilojen vaikutuksen ymmärtämiseksi. Ongelmatilanteissa nopeasti toteutettavat mittaukset esim. hajuhaittojen tai vuotojen korjaamisen tueksi.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Mittauksilla voidaan kerätä tietoa jatkuvatoimisesti reaaliajassa Aeromonin teknologiaa hyödyntäen ja asiakas voi seurata tuloksia Aeromon Cloud Service -järjestelmän kautta. Aeromon raportoi mittaustulokset sovituin aikavälein.

Aeromonin palveluprosessi

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Mittaukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi. Mittaussuunnitelma voidaan jakaa halutuille kohderyhmille, kuten viranomaisille ennen hankintapäätöstä ja suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää. Aeromon tekee mittauksille riskiarvion ja hankkii lentämiseen tarvittavat luvat.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Aeromon suorittaa mittaukset suunnitelman mukaan ottaen huomioon mahdolliset uudet kiinnostuksenkohteet ja mittaushavainnot. Alustavat tulokset käydään asiakkaan kontaktihenkilön kanssa läpi päivän aikana ja jatkomitauksia voidaan suorittaa asiakasta kiinnostavissa kohteissa tarvittaessa.

Stylized dashboard.

Raportointi

Aeromon toimittaa mittauksista kattavan pdf-muotoisen raportin mittausten jälkeen. Raportti käydään läpi etätapaamisessa (Teams). Seuraavista toimista ja mahdollisista jatkomittauksista keskutellaan tulevien kehitys- ja kunnossapitotoimien vaikutuksen todentamiseksi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Myyntipäällikkö

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io