A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Kaivos- ja terästeollisuus

Mittaamme melua, pölyä ja muita päästöjä myös aiemmin saavuttamattomista lähteistä, jotta nykyisiä tuotantoprosesseja ja niiden aiheuttamia päästöjä voidaan tutkia nykyistä paremmin

Aeromonin droneavusteiset pienhiukkasmittaukset

Teollisuusalueiden ympäristövaikutuksia ympäröiviin alueisiin on haastavaa dokumentoida. Tarjoamme parhaan saatavilla olevan ratkaisun melun ja pölyn leviämisen seurantaan. Suorittamalla jatkuvia reaaliaikaisia mittauksia pystymme tutkimaan eri toimintojen osuutta ja eri prosessimuutosten vaikutusta päästöihin.

Drone ja BH-12 mittalaite ilmassa

Hajapäästöt ovat alan yleinen haaste ja niitä syntyy kaivostoiminnan ja teräksen valmistuksen kaikissa työvaiheissa. Päästöjen lähteitä ja leviämistä ympäröiville alueille on perinteisin menetelmin ollut vaikea mitata. Palvelumme soveltuvat hyvin haastaviin kenttäolosuhteisiin ja teknologiaamme käytetään usein lentolaiteavusteisesti (UAV), mutta laitteitamme voidaan käyttää myös muiden liikkuvien laiteasennusten yhteydessä tai käsikäyttöisesti.

Mittaamme päästöaitamenetelmän avulla päästöjen laimenemista ja leviämistä useilla eri korkeuksilla ja etäisyyksillä piste- tai aluelähteestä. Tuloksena saadut 3D-päästötiedot antavat ennennäkemättömän käsityksen siitä, miten haitalliset pitoisuudet leviävät.

 

Aluekartoitustekniikkamme tuottaa paikkatietoa järjestelmällisesti ja toistettavasti. Tulokset visualisoidaan alueen päästöjä kuvaavana koropleettikarttana, joka liitetään satelliittikuvaan ja mahdollisesti alueen infrastruktuurikarttaan. Kartoituksessa paikannettuja päästölähteitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin ja niiden pitoisuustasot ja päästömäärät voidaan mitata.

Aeromon Aluekartoitus

Analyysin jälkeen saamamme tiedot esitetään helposti ymmärrettävänä lämpökarttana, joka asetetaan satelliittikuvan ja mahdollisen infrastruktuurikartan päälle. Nämä kartat, jotka tunnetaan nimellä koropleettikartta, antavat tehokkaasti kattavan kuvan koko alueen päästöistä.

 

Palvelumme tarjoavat lyhyen ja pitkän aikavälin etuja. Yhden mittauksen tuloksena saatavat päästötiedot tarjoavat ainutlaatuista tietoa, kun tutkitaan prosessien päivittäisiä muutoksia sekä kohdennetaan huolto- ja kehitystoimia ja validoidaan niiden tehokkuus. Pitkällä aikavälillä vertaamalla aiempiin mittauksiin saat selkeän kuvan siitä, miten etenet kohti kestävän kehityksen tavoitteitasi.

Aeromonin palveluprosessi

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Mittaukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi. Mittaussuunnitelma voidaan jakaa halutuille kohderyhmille, kuten viranomaisille ennen hankintapäätöstä ja suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää. Aeromon tekee mittauksille riskiarvion ja hankkii lentämiseen tarvittavat luvat.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Aeromon suorittaa mittaukset suunnitelman mukaan ottaen huomioon mahdolliset uudet kiinnostuksenkohteet ja mittaushavainnot. Alustavat tulokset käydään asiakkaan kontaktihenkilön kanssa läpi päivän aikana ja jatkomitauksia voidaan suorittaa asiakasta kiinnostavissa kohteissa tarvittaessa.

Stylized dashboard.

Raportointi

Aeromon toimittaa mittauksista kattavan pdf-muotoisen raportin mittausten jälkeen. Raportti käydään läpi etätapaamisessa (Teams). Seuraavista toimista ja mahdollisista jatkomittauksista keskutellaan tulevien kehitys- ja kunnossapitotoimien vaikutuksen todentamiseksi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Myyntipäällikkö

+35840123123123 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Myyntipäällikkö

+35840123123132 jouko.aroheina@aeromon.io