Aeromon's drone meausuring leakages

Öljy, kaasu & energia

Hajapäästöjen kartoittaminen ja vuotojen määrällistäminen materiaalihävikin ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Aeromon Emission Measurements

Käytämme ja kehitämme markkinoiden johtavaa teknologiaa teollisuusasiakkaiden  droneavusteisissa hajapäästöjen mittauksissa. Aluekartoitus, vuotojen havaitseminen ja lähteiden määrällistäminen tehdään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Lopputuloksena sinulla on kattava näkemys laitoksen nykytilasta ja perustietoa parannuksia ja investointeja varten.

Aeromon Emission Measurement

Energia on keskeisessä asemassa jokapäiväisessä elämässämme, ja pyrimme tukemaan sinua tavoitteissasi, olipa kyse sitten päästöjen vähentämisestä tai raaka-aineiden tai polttoainelähteiden vaihtamisesta. Kasvihuonekaasu- ja muiden päästöjen vähentämiseen tähtäävässä kehityksessä teknologiamme tarjoaa sinulle perustietoa toimipaikkojesi hajapäästöistä. Tietojemme avulla voit kohdentaa resursseja paremmin vastuullisuustavoitteidesi saavuttamiseksi.

Mobiilien mittaustemme avulla on mahdollista kerätä tietoa myös aiemmin saavuttamattomista lähteistä. Teknologiamme mahdollistaa hajapäästöjen mittaukset prosessien aikana kuten lastia purettaessa tai säiliöitä täytettäessä. Yhteistyössä Aeromon Cloud Service Platform -pilvipalvelualustan kanssa BH-12-laitteemme tukee sekä nykyisiä että tulevia antureita ja mahdollistaa useiden yhdisteiden samanaikaisen ja valikoivan havaitsemisen.

Aeromon tank terminal results

Kunkin mitattavan aineen pitoisuustasot näkyvät jatkuvasti reaaliajassa koko mittauksen ajan. Yhdessä perusteellisen suunnittelun kanssa tämä varmistaa, että mittaukset suoritetaan turvallisesti erityisesti silloin, kun BH-12-laitetta lennätetään tai käytetään käsikäyttöisenä ATEX-alueiden reunoilla.

Palvelumme ovat helposti käytettävissäsi, kun haluat löytää poikkeavia toimintahäiriöitä venttiileissä, saada tietoa päästöjen laskentamalleistasi tai tutkia toimipaikkojesi pitkän aikavälin päästötrendeistä. Pitkäaikaisena kumppaninasi suoritamme ja räätälöimme palvelumme ja raportointimme alan käytäntöjen ja ohjeiden, kuten OGMP 2.0 -puitteiden, mukaisesti.

Referenssi: The European Gas Research Group

"Technology Benchmark for site level methane emissions quantification" -hanke

GERG:n ja Enagás:n johtamassa hankkeessa, johon osallistui 14 eurooppalaista kaasuinfrastruktuurin operaattoria ja kaasualan järjestöä, pyrittiin parantamaan tietämystä uusista teknologioista ja niiden käytöstä metaanipäästöjen määrällistämiseksi ja vähentämiseksi merkittävästi keskivaiheen infrastruktuureissa. "Metaanipäästöjen paikallistaminen ja mittaaminen, sekä luotettava määrällistäminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta niihin voidaan puuttua tehokkaasti."

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mittaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Mittaustemme työnkulku

Lähestymme mittausprosessin jokaista vaihetta huolellisesti ja avoimesti

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen mittauksen kanssasi varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Tämän pohjana on avoin keskustelu kohteen ja raportoinnin kannalta olennaisista asioista.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Mittausten aikana pysymme tiiviissä yhteydessä sinuun ja sopeudumme mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Alustavat tulokset toimitetaan mittausten edetessä.

Stylized dashboard.

Raportointi

Mittausten jälkeen laadimme ja toimitamme perusteellisen raportin, jonka käymme läpi kanssasi. Tämä tarjoaa tilaisuuden käsitellä mahdolliset kysymyksesi ja keskustella tulevista mittauksista.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Myyntipäällikkö

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Myyntipäällikkö

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io