Aeromon field engineer flying a drone.

Kierrätys & jätteenkäsittely

Päästömittaukset huoltotoimintojen, ympäristöraportoinnin ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen tueksi

Aeromon field engineer flying a drone over a landfill.

Lentolaiteavusteisten päästömittausten avulla voimme antaa tietoa pintapäästöistä, kaasunkeräysverkoston tehokkuudesta ja mahdollisesta hajun leviämisestä työmaalta. Kattavan yleiskuvan saaminen alueen päästölähteistä mahdollistaa huoltotöiden kohdentamisen keskeisiin kohteisiin, minkä jälkeen päästöjen vähentämisestä saadaan visualisoidut tulokset.

A drone with a BH-12 device hovering in the air.

Jätehuoltolaitokset on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä hyvässä kunnossa, jotta laitosalueella voidaan ylläpitää turvallista toimintaa ja välttää ympäristöhaittoja. Vaikka kohdeyhdisteet määräytyvät aina tarpeidenne mukaan, jätehuollon päästömittauksissa tarkkailemme usein seuraavia kaasuja:

  • Metaani
  • Hiilidioksidi
  • Rikkivety
  • Dityppioksidi
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Aeromon Area Mapping

Aluekartoitustekniikkamme tuottaa paikkatietoa järjestelmällisesti ja toistettavasti. Pitoisuudet mitataan suoraan päästölähteestä, kuten kaatopaikan tai jäteveden pinnalta. Aluekartoitukset ovat hyödyllisiä missä tahansa kohteen elinkaaren vaiheessa ja ne ohjaavat muita tiedonkeruutoimia mittauspäivän aikana. Aluekartoituksessa paikannetut vuodot tarkastetaan yksitellen yksityiskohtaisemmin, jotta saadaan tarkempia tietoja, kuten pitoisuustasot ja määrät.

Analysoinnin jälkeen saamamme tiedot esitetään helposti ymmärrettävänä lämpökarttana, joka asetetaan satelliittikuvan ja tarvittaessa infrastruktuurikartan päälle. Nämä kartat, niin sanotut koropleettikartat, antavat tehokkaasti kattavan kuvan koko alueesta ja tarkoin määritellyistä vuodoista.

Aeromon field engineer flying a drone.

Palvelumme tarjoavat etuja, jotka näkyvät sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kertamittauksesta saadut päästötiedot tarjoavat ainutlaatuista tietoa, kun tutkitaan prosessien päivittäisiä säätöjä ja validoidaan aiemmin tehtyjä huoltotöitä. Pitkällä aikavälillä vertaamalla aiempiin mittauksiin saat selkeän kuvan päästöjen kehityksestä ja siitä, miten edistyt vastuullisuustavoitteissasi.

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mittaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Mittaustemme työnkulku

Lähestymme mittausprosessin jokaista vaihetta huolellisesti ja avoimesti

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen mittauksen kanssasi varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Tämän pohjana on avoin keskustelu kohteen ja raportoinnin kannalta olennaisista asioista.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Mittausten aikana pysymme tiiviissä yhteydessä sinuun ja sopeudumme mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Alustavat tulokset toimitetaan mittausten edetessä.

Stylized dashboard.

Raportointi

Mittausten jälkeen laadimme ja toimitamme perusteellisen raportin, jonka käymme läpi kanssasi. Tämä tarjoaa tilaisuuden käsitellä mahdolliset kysymyksesi ja keskustella tulevista mittauksista.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Myyntipäällikkö

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Myyntipäällikkö

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io