Aeromon drone measuring a flare

Vuotojen paikantaminen

Toimipaikkatason (top down) tiedot vuotokohteista ja -määristä

Aeromon's drone meausuring leakages

Paikantaa ja määrällistämme vuotoja suurilla teollisuusalueilla tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tulokset ovat arvokkaita kunnossapidon priorisoinnissa ja auttavat parantamaan päästöraportointia. Jokainen havaittu ja korjattu vuoto merkitsee pitkällä aikavälillä säästöjä prosessikustannuksissa.

Aeromon tank terminal results

Kaikki alkaa mahdollisten vuotolähteiden paikallistamisesta ja rakenteiden tunnistamisesta mittaussuunnitelman laatimiseksi; tämä asiakirja sisältää käytetyt mittausmenetelmät ja kohteen tiedot. Tärkeitä kohteen tietoja ovat mm. ATEX-rajoitukset, jotka otetaan huomioon mittaussuunnitelmassa ja mittausreitit valitaan yhdessä työmaan henkilökunnan kanssa niin, että voimme mittauksillamme paikallistaa tarkat vuotolähteet ja antaa tarkempaa tietoa niiden päästöistä.

Kvantifiointimme perustuu tällä hetkellä gaussilaiseen käänteiseen leviämismalliin (Reverse Dispersion Model, RDM). Mittauksissa mittauslaite kulkee päästöpilven läpi useilla korkeuksilla ja etäisyyksillä ja tuottaa keskiarvon pilviprofiilista, Laskentamallilla voimme tämän tiedon perustella laskea g/s tai kg/h massavirtauksen määrän ja tuloksen virhemarginaalit.

Aeromon field engineer measuring a vent on top of a tank.

Vertailevia testejä on tehty useissa hankkeissa, muun muassa European Gas Research Group:n (GERG) toteuttamassa hankkeessa, jonka tarkoituksena oli antaa tietoa OGMP 2.0 -puitteista ja raportoinnin kultaisesta standardista. Kaksivaiheisessa hankkeessa verrattiin toimipaikkatason menetelmiä (top-down) ja lähdetason menetelmien (bottom-up) tuloksia.

Ensimmäisessä vaiheessa menetelmämme oli parempi kuin kaikki muut drone-pohjaiset lähestymistavat, ja se valittiin jatkamaan toiseen vaiheeseen, jonka tulokset ilmoitetaan myöhemmin. Nämä kampanjat auttoivat meitä hiomaan teknologista asiantuntemustamme sekä parantamaan menetelmiä ja ymmärrystä siitä, miten ympäristö vaikuttaa hyperlokaaleihin tuuliolosuhteisiin.

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.

Metaanin lisäksi vuotojen havaitsemis- ja kvantifiointimenetelmämme havaitsevat tehokkaasti useita muita yhdisteitä, kuten ammoniakkia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja hiukkasia. Anturitekniikan kehittyessä myös tulostemme tarkkuus sekä pitoisuuksien että massavirtausten ilmoittamisessa kasvaa.

Kehitämme menetelmiämme jatkuvasti ja tulemme kehittämään määrällistämiskyvykkyyttämme kattamaan myös suurempia ja epäsäännöllisempiä päästölähteitä, kuten kaatopaikkoja ja vesistöjä, sekä nykyistäkin useampia yhdisteitä.

Kerromme mielellämme lisää tästä aiheesta ja otamme aktiivisesti vastaan tulevat kampanjat ja haasteet.

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mittaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Mittaustemme työnkulku

Lähestymme mittausprosessin jokaista vaihetta huolellisesti ja avoimesti

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen mittauksen kanssasi varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Tämän pohjana on avoin keskustelu kohteen ja raportoinnin kannalta olennaisista asioista.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Mittausten aikana pysymme tiiviissä yhteydessä sinuun ja sopeudumme mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Alustavat tulokset toimitetaan mittausten edetessä.

Stylized dashboard.

Raportointi

Mittausten jälkeen laadimme ja toimitamme perusteellisen raportin, jonka käymme läpi kanssasi. Tämä tarjoaa tilaisuuden käsitellä mahdolliset kysymyksesi ja keskustella tulevista mittauksista.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoja!

Aeromon Logo

Liisa Kauppinen

Myyntipäällikkö

+358405744244 liisa.kauppinen@aeromon.io
Aeromon Logo

Jouko Aroheinä

Myyntipäällikkö

+358408447432 jouko.aroheina@aeromon.io
Aeromon field engineer measuring a vent on top of a tank.
Toimipaikkatason päästötietoa