Vopak Tank Terminals mittaa yhteistyössä Aeromonin kanssa ilmanlaatua ja kemikaalipitoisuuksia.

Asiakastarinat, Kemianteollisuus,

Vopak Terminal Vlissingen ja Europoort mittasivat varastosäiliöidensä ilmapäästöjä Aeromonin palveluiden avulla.
”Käytimme Aeromon ratkaisuja, koska niiden avulla voidaan tutkia pitoisuuksia ilmassa, ja se antaa meille viitteitä siitä, että
hajapäästöistä sekä yksittäisten kemikaalien päästöistä. Tämä on etu muihin menetelmiin verrattuna”, Royal Vopakin ympäristöneuvonantaja Willem van der Zon sanoo.

Vopak on monikansallinen riippumaton säiliövarastointiyritys, joka varastoi ja käsittelee tuotteita kuten
öljyjä, kaasuja ja nesteytettyä maakaasua sekä biopolttoaineita ja kasviöljyjä. Yhtiö kehittää uusia
infrastruktuuriratkaisuja, joilla edistetään aktiivisesti elintärkeiden tulevaisuuden tuotteiden käyttöönottoa, ja keskittyy nolla- ja vähähiiliseen vetyyn, ammoniakkiin, hiilidioksidiin, kestäviin raaka-aineisiin ja pitkäaikaiseen energiavarastointiin.

Kemikaalien vaikutusten vähentäminen

Yhtiön tavoitteena ei ole ainoastaan absoluuttisten päästöjen (tonnit) vähentäminen, vaan myös
myös lieventää näiden päästöjen ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Lisäksi tiedot tärkeimpien päästökohteiden sijainnista auttavat osaltaan
kunnossapitotöiden ajoittamisessa, jolloin päästöjä voidaan vähentää mahdollisimman nopeasti.
”Joillakin kemikaaleilla voi olla suurempi vaikutus kuin toisilla; siksi voimme
priorisoida ponnistelumme niiden kemikaalien päästöjen vähentämiseksi, joilla on eniten vaikutuksia.”, van der Zon selittää.

Tehokkaamman kunnossapidon varmistaminen

Aeromonin analyysi nopeuttaa ja tehostaa kunnossapitotyötä.
”Voimme mitata yhden toimipisteemme koko alueen päivässä. Ja voimme saada analyysin
jokaisesta neliömetristä. Tiedämme siis tarkalleen, mitä ja missä meillä on hajapäästöjä. Siksi voimme
suunnata huoltotoimet tiettyyn kohtaan ilman, että kiipeämme jokaiseen säiliöön mittaamaan. Joten aika
ja huollon tehokkuus on valtava etu.”

Lue lisää palveluistamme kemianteollisuudelle!

Työpaikan turvallisuuden parantaminen

Lisäksi turvallisuuden kannalta maanpinnan yläpuolella lentäminen on paljon turvallisempaa
kuin kiipeäminen suuriin säiliöihin (30-40 metriä korkeisiin) ja niiden ympärillä käveleminen.
Turvallisuuteen kuuluu kuitenkin muutakin kuin pelkkä putoamisen välttäminen; jatkuva altistuminen tietyille kemikaaleille voi myös aiheuttaa kohonneen riskin.
”Kun voimme tehdä mittaukset etänä, meidän ei tarvitse olla paikalla.
itse, joten emme voi altistua. Turvallisuus on etusijalla”, van der Zon
korostaa.

Muut laskelmat voidaan validoida

Aeromon ratkaisut tarjoavat myös mahdollisuuden validoida muita laskelmia.
”Laskelmien validointi on hyödyllistä paitsi itsellemme, myös voimme osoittaa, että
viranomaisille, että laskelmamme ovat päteviä ja siten luotettavia”,
van der Zon sanoo.

Tärkeimmät edut

  • Reaaliaikaiset ja visualisoidut päästötiedot
  • Parempi kunnossapidon priorisointi ja suunnittelu
  • Tuotehävikin ja ilmansaasteiden väheneminen
  • Prosessien kehittämisen ja optimoinnin tukeminen
  • Mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon

VOC-yhdisteiden havaitseminen

Vopak Vlissingen käyttää droneja, jotka on varustettu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ilmaisimilla.
”VOC-yhdisteet ovat molekyylejä, jotka haihtuvat ilmakehään eivätkä kerrokseen, jossa ne nopeuttaisivat ilmastonmuutosta. Mutta ilmakehästä ne palaavat takaisin Maahan ja niillä on
haitallinen vaikutus. Siksi ne on sisällytetty päästöjemme vaikutusmalliin”, van der Zon selittää.
”Olemme mitanneet useita kemikaaleja propaanista (C₃H₈) bentseeniin (C6H6) ja muihin petrokemikaaleihin.”
”Olemme erittäin tyytyväisiä Aeromon lähestymistapaan ja tyytyväisiä siihen, miten he esittävät tiedot.”

Vopak investoi Aeromoniin

Vopak on myös sijoittanut Aeromoniin pääomasijoitusyhtiönsä Vopak Venturesin kautta.
”Aeromonin toiminta sopii hyvin yhteen Vopak Venturesin kestävän kehityksen rahaston kunnianhimoisen tavoitteen kanssa.
jonka puitteissa kartoitamme sijoitusmahdollisuuksia uusien teknologioiden aloitteleviin ja skaalautuviin yrityksiin, jotta Vopopak
teollisuutta kestävämmäksi”, sanoo Royal Vopakin tietohallintojohtaja ja Vopak Venturesin puheenjohtaja Leo Brand.
Aeromonin palveluita käyttävät yritykset ympäri Eurooppaa todentamaan ja määrittämään teollisuuslaitosten päästöjä. Aeromonin modulaariset UAV-avusteiset päästöjen seurantaratkaisut ovat
ovat todistetusti tuottaneet lisäarvoa monimutkaisissa ja vaativissa ympäristöissä esimerkiksi öljy- ja kaasualalla,
kemian-, jätehuolto-, energia- ja kaivosteollisuudessa.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten voisimme auttaa sinua? Ota yhteyttä!