Aeromon drone measuring emissions from a source

Miksi Aeromon?

Markkinoiden johtavaa teknologiaa ja vuosien kokemus hajapäästöjen mittauksesta

Emission Fenceline Measurements

Aeromon paljastaa ilmateitse leviävien päästöjen todellisuuden. Mobiilit- ja kiinteät laitteemme havaitsevat, mittaavat ja visualisoivat useita kaasuja ja hiukkasia. Ratkaisumme mahdollistavat päästöjen automaattisen raportoinnin 360 asteen näkymällä, joka antaa asiakkaillemme reaaliaikaisen prosessinäkemyksen.

Visualised emissions from a tank terminal

Ainutlaatuisen ratkaisumme avulla jokainen asiakkaamme voi:

  • Parantaa turvallisuutta paikallistamalla vuodot
  • Saada käyttöönsä selkeää ja ymmärrettävää tietoa, jotta prosessiparametreja tai kunnossapitotehtäviä koskeva päätöksenteko olisi nopeampaa ja parempaa
  • Vähentää vuotojen aiheuttamia materiaalikustannuksia
  • Tukea kestävää toimintaa ja luoda vastuullisia brändejä.
Aeromon's typical measured parameters

Tarjoamme teollisuudelle ja viranomaisille liikkuvia päästöjen seurantapalveluja käyttämällä ainutlaatuisia ja patentoituja teknologiaratkaisujaan. Asiakkaat saavat reaaliaikaista ja visualisoitua tietoa, joka mahdollistaa paremman päätöksenteon, koska se antaa paremman käsityksen toimintaolosuhteista, mikä vähentää tuotehävikkiä ja ilmansaasteita sekä parantaa työturvallisuutta.

Aeromon Emission Measurements

Aeromon perustettiin Suomessa vuonna 2014, palveluitamme käytetään maailmanlaajuisesti teollisuuslaitosten päästöjen todentamiseen ja kvantifiointiin. Modulaariset UAV-avusteiset päästöjen seurantaratkaisumme ovat todistetusti luoneet lisäarvoa monimutkaisissa ja vaativissa ympäristöissä, esimerkiksi öljy- ja kaasu-, kemian-, jäte-, merenkulku-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä kaivosteollisuudessa.

Keskeinen osaamisemme on asiakaslähtöinen hankekohtainen lähestymistapa ja tulosten luotettavuus. Paikkakohtaiset mittaussuunnitelmat sisältävät useita kaasumaisia yhdisteitä, ja tällä hetkellä on mitattu samanaikaisesti 14 eri parametria. Liikkuva kvantifiointimenetelmämme on kunnostautunut monissa vertailukokeissa, ja sitä käytetään laajalti useiden yhdisteiden osalta.

Aeromon BH-12 Measurement Device

Aeromon BH-12 -alusta on modulaarinen ja erittäin kevyt mittauslaite, jossa käytetään huippuluokan anturiteknologiaa. Sitä voidaan käyttää drone-avusteisesti, manuaalisesti tai paikallaan. Alusta pystyy mittaamaan jopa 20 parametria samanaikaisesti ja välittämään tiedot reaaliajassa.

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.
  • Erittäin tehokas päästötietojen keräämisessä (erityisesti pienemmät hajapäästölähteet)
  • Tehokas väline, jolla voidaan tarkkailla myös aiemmin vaikeapääsyisiä paikkoja
  • Helppo paikallistaa päästölähteet (esimerkiksi hajulähteet tai vuotojen havaitseminen)
  • Pitoisuusmuutokset visualisoidaan reaaliaikaisesti kartalla
  • Mahdollisuus mitata yli tusinaa yhdistettä samanaikaisesti (erilaisia kaasumaisia yhdisteitä ja hiukkasia).