Aeromon BH-12 mittalaite suorittamassa jatkuvatoimista mittausta

Prosessien tarkkailu

Jatkuvatoimiset reaaliaikaiset mittaukset prosessinkehityksen tukena

Asphalt Production Site

Tarjoamme erinomaisen tavan tarkkailla ja kehittää prosessin osia. Ensikäden mittaustieto prosessimuutosten vaikutuksista on erinomainen työkalu niiden vaikutusten ymmärtämiseen ja todentamiseen. Mittaukset voidaan suorittaa tarpeidesi mukaan joko jatkuvatoimisena mittauksena tai tutkia muutosta ennen ja jälkeen toistettavin mittauksin.

Aeromonin soihtumittaukset

Meillä on tarvittava asiantuntemus, jotta voimme ehdottaa sopivinta mittausmenetelmää prosessimuuttujien ymmärtämiseksi. Prosessista riippuen seurantaa voidaan tehdä jatkuvasti pidemmän ajanjakson ajan tai toistuvin mittauksin prosessimuutosten jälkeen. Kerättyjä mittaustietoja seurataan molemmissa tapauksissa reaaliaikaisesti, ja pitoisuuksien raportoinnin ohella on saatavilla lisäanalyysejä, kuten pistemäisten lähteiden kvantifiointi.

Kertamittaukset antavat kohdennettuja tilannekuvia, ja niissä tutkitaan päästöjä muuttuvissa olosuhteissa tai prosessin vaiheissa. Mittaukset ajoitetaan siten, että ne suoritetaan tietyn prosessivaiheen tai ympäristöolosuhteen aikana. Mittaamalla toistuvasti erilaisissa olosuhteissa pystymme parantamaan ymmärrystä niiden välittömästä vaikutuksesta päästöihin ja niiden vakavuudesta.

A drone hovering close to a process plants roof top and a noise source.

Pitkäaikaisemmat mittaukset suoritetaan puolikiinteää mittalaitetta hyödyntäen. Pitkän ajanjakson aikana kerätyt tiedot antavat selkeimmän kuvan siitä, miten prosessimuuttujien tai ympäristötekijöiden muutokset vaikuttavat ilmassa oleviin päästöihin, tai niitä voidaan käyttää satunnaisesti päästöjä aiheuttavien lähteiden seurantaan.

Esimerkkejä toimittamistamme prosessien seurantakampanjoista: soihdutuksen tehokkuus, polttoainesäiliöiden täyttö, jätevedenkäsittelyprosessin muutokset, raaka-aineiden muutokset prosessissa jne.