A drone hovering close to a process plants roof top and a noise source.

Palvelumme

Tarjoamme asiakkaiden tarpeiden perusteella reaaliaikaista, helposti ymmärrettävää tietoa ilmassa olevista päästöistä.

Aeromon's typical measured parameters

Tarjoamme reaaliaikaista tietoa ilmateitse leviävistä päästöistä, kuten erilaisista kaasumaisista yhdisteistä, pienhiukksista ja melusta. Asiakkaamme saavat reaaliaikaista, visualisoitua tietoa joka mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon. Mittauksemme antavat entistä paremman käsityksen toimintaolosuhteista ja auttavat vähentämään materiaalihävikkiä ja ilmansaasteita, sekä kehittämään työturvallisuutta.

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.

Keskeinen osaamisalueemme on asiakaslähtöinen lähestymistapamme hankkeisiin ja mittaustulostemme luotettavuus. Suoritamme mittaukset normaalin toiminnan aikana, eikä mittauspalvelumme vaadi asiakkaalta merkittäviä muutoksia toimintaan tai muuta vaivannäköä. Mitattavat kohdeparametrit, kuten erilaiset kaasumaiset yhdisteet, pienhiukkaset ja melu, sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa, pystymme mittaamaan samanaikaisesti jopa 14 eri parametria. Mobiili päästöjen määrällistämismenetelmä on on kunnostautunut monissa vertailututkimuksissa, ja sitä käytetään laajalti useiden yhdisteiden osalta.

Modulaariset UAV-avusteiset päästöjen seurantaratkaisumme ovat todistetusti tuottaneet lisäarvoa monimutkaisissa ja vaativissa ympäristöissä, esimerkiksi öljy- ja kaasu-, kemian-, jäte-, merenkulku-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä kaivosteollisuudessa.

Aluekartoitus

Visualisoidut tiedot hajapäästöjen sijainnista, lähteistä ja pitoisuustasoista

Hajapäästöjen kartoittaminen on hyvä tapa aloittaa tutustuminen ympäristövaikutuksiin. Se antaa selkeän kuvan siitä, missä suurimmat päästölähteet ja niiden pitoisuudet ovat kyseisenä ajankohtana. Tämän ”aarrekartan” avulla on helppo perehtyä asiaan tarkemmin ja selvittää lisää näitä lähteitä, niiden vakavuutta ja tarkkaa sijaintia. Aluekartoitus on työkalu koko yritykselle kunnossapidosta toimintaan ja ympäristönäkökohtiin ja investointipäätösten tukemiseen.

 

Kiinnostuitko? Lue lisää Aluekartoitus -sivullamme!

Vuotojen paikantaminen

Toimipaikkatason (top down) tiedot vuotokohteista ja -määristä

Leak Detection

Voimme paikantaa ja määrällistää vuotoja suurilla teollisuusalueilla tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tulokset ovat arvokkaita kunnossapidon priorisoinnissa ja auttavat parantamaan päästöraportointia. Jokainen havaittu ja korjattu vuoto merkitsee pitkällä aikavälillä säästöjä prosessikustannuksissa.

Kiinnostuitko? Lue lisää Vuotojen paikantaminen -sivullamme!

Leviäminen & laimenema

Visualisoitua tietoa eri yhdisteiden leviämisestä

Spreading & Dilution

Päästöjen leviämisen tuntemuksen avulla voit ymmärtää paremmin, miten päästöt ja hajut vaikuttavat ympäristöön. Suoritamme päästöjen aitauksen mittaukset tuulen alapuolella lähteestä useilla korkeuksilla ja etäisyyksillä, jotta saamme arvioituja datapisteitä kolmessa ulottuvuudessa. Alueen ulkopuolelta saapuvat päästöt tutkitaan referenssiaitamittauksilla tuulen yläpuolella löydetyistä lähteistä.

Kiinnostuitko? Lue lisää Leviäminen & laimenema -sivullamme!

Prosessien tarkkailu

Jatkuvatoimiset reaaliaikaiset mittaukset prosessinkehityksen tukena

Process Monitoring

Tarjoamme erinomaisen tavan tarkkailla ja kehittää prosessin osia. Ensikäden mittaustieto prosessimuutosten vaikutuksista on erinomainen työkalu niiden vaikutusten ymmärtämiseen ja todentamiseen. Mittaukset voidaan suorittaa tarpeidesi mukaan joko jatkuvatoimisena mittauksena tai muutosta ennen ja sen jälkeen toistettavin mittauksin. Mittauspalvelumme auttavat sinua skaalaamaan parhaita käytäntöjä ja innovatiivisia teknologioita sekä seuraamaan kestävyystavoitteidesi etenemistä.

 

Kiinnostuitko? Lue lisää Prosessien tarkkailu -sivullamme!

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mittaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Mittaustemme työnkulku

Lähestymme mittausprosessin jokaista vaihetta huolellisesti ja avoimesti

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen mittauksen kanssasi varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Tämän pohjana on avoin keskustelu kohteen ja raportoinnin kannalta olennaisista asioista.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Mittausten aikana pysymme tiiviissä yhteydessä sinuun ja sopeudumme mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Alustavat tulokset toimitetaan mittausten edetessä.

Stylized dashboard.

Raportointi

Mittausten jälkeen laadimme ja toimitamme perusteellisen raportin, jonka käymme läpi kanssasi. Tämä tarjoaa tilaisuuden käsitellä mahdolliset kysymyksesi ja keskustella tulevista mittauksista.