Drone suorittaa päästömittausta Aeromon BH-12 mittalaitetta käyttäen

Aeromonista

Airborne Emission Monitoring

Aeromonin kenttähenkilökunta suorittaa päästömittauksia

Aeromon perustettiin 2014 tuottamaan tietoa ilmateitse leviävistä päästöistä joiden mittaaminen perinteisin keinoin on mahdotonta. Vain mitattavissa olevia päästöjä voidaan hallita ja visualisoidun, reaaliaikaisen mittausdatamme avulla asiakkaamme voivat kehittää kunnossapitotoimiaan ja työturvallisuutta, sekä vähentää ympäristövaikutustaan.

Droneen kiinnitetty Aeromon BH-12 -mittalaite

Mittaustemme ensimmäinen käyttökohde oli viranomaishyväksytty rikkipäästöjen mittaus merenkulkualalla. Teknologiaamme on hyödynnetty eurooppalaisilla aluevesillä rikkipäästöjen sekä metaanislipin mittauksiin. Nykyään merenkulkualan mittaukset suorittaa yhteisyritys NUAER.

Aeromonin kenttähenkilökuntaa suorittamassa päästämittauksia

Palveluitamme hyödynnetään globaalisti teollisuuslaitosten päästöjen todentamiseen ja määrällistämiseen. Miehittämättömiä lentolaitteita hyödyntävät modulaariset mittausratkaisumme ovat tuottaneet arvoa asiakkaillemme vaativissa ympäristöissä mm. öljy-, kaasu- ja energia-alalla, kemianteollisuudessa, jäte- ja kierrätysalalla, sellu- ja paperiteollisuudessa, sekä teräs- ja kaivosalalla.

A person's hands gently touching the BH-12 device.

Tarjoamme asiakkaillemme päästömittauspalveluita. Vuosien kokemuksen tuloksena olemme kehittäneet BH-12-mittalaitteesta, sekä Aeromon Cloud Service (ACS) -analytiikkajärjestelmästä koostuvan mittausalustan. Alustaa hyödyntäen tuotamme asiakkaillemme reaaliaikaista tehokkaasti hyödynnettävissä olevaa tietoa. Mittalaitteen modulaarinen rakenne mahdollistaa usean kohdeparametrin, kuten erilaiset kaasumaiset yhdisteet, pienhiukkaset ja melu, samanaikaisen mittaamien asiakkaan tarpeesta riippuen. Aeromon Cloud Service -järjestelmä raportoi ja visualisoi mittausdatan automaattisesti reaaliajasssa.