Aeromon

Mullistamme tavan, jolla ilmateitse leviäviä päästöjä seurataan ja raportoidaan

Toimialat

Olemme todistetusti tukeneet asiakkaita menetelmiemme eri sovellusten avulla

Stylized oil refinery.

Öljy, kaasu ja energia

Hajapäästöjen kartoittaminen ja vuotojen määrällistäminen materiaalihävikin ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Chemical ring diagram.

Kemianteollisuus

Hajapäästölähteiden paikantaminen ja määrällistäminen sekä toiminnan seuranta raaka-aineen tuhlauksen vähentämiseksi ja vertailun mahdollistamiseksi laskentamalleihin.

Stylized processing plant

Sellu- ja paperiteollisuus

Laaja päästöjen seuranta nopealla vasteajalla nopeuttaa hajuhaittojen ratkaisemista ja auttaa vähentämään kokonaispäästöjä.

Stylized coal factory.

Kaivos- ja terästeollisuus

Melun mittaaminen aiemmin saavuttamattomissa paikoissa yhdessä muiden päästöjen kanssa, jotta nykyisiä tuotantoprosesseja ja niiden vaikutuksia voidaan tutkia tarkemmin.

Stylized Earth wrapped in leaf.

Kierrätys ja jätteenkäsittely

Kaatopaikkakaasujen mittaaminen huoltotoimintojen ja ympäristöraportoinnin tueksi, kasvihuonekaasujen ja hajuyhdisteiden vähentämisen helpottamiseksi.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Muut toimialat

Räätälöimme mittauspalvelumme vastaamaan parhaiten tarpeisiisi, ja tarjoamme raportointia, josta on sinulle eniten hyötyä.

Teknologiamme

Laitteistomme ja ohjelmistomme on kehitetty itse, mikä takaa, että pysymme kilpailijoitamme edellä

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.

Modulaarisen rakenteensa ansiosta BH-12-laitteemme pystyy mittaamaan useita kohdeparametrejä lukuisissa kokoonpanoissa. Laite pumppaa näyteilmaa useiden siihen kiinnitettyjen antureiden läpi. Kevyen rakenteensa ansiosta se on erittäin monipuolinen ja soveltuu käytettäväksi käsin tai kuljetettavaksi eri tavoin käyttökohteesta riippuen. Kohdeparametrien pitoisuuksien lisäksi laite seuraa jatkuvasti sääolosuhteita ja välittää tiedot reaaliajassa pilvialustallemme.

BH-12 device attached to a drone facing the viewer.

Aeromon Cloud Service (ACS) on tietojärjestelmämme, jonka avulla voimme välittää suoraa dataa sinulle mittausten aikana ja reagoida nopeasti kiinnostaviin kohteisiin. ACS yhdistettynä omiin kalibrointi- ja ristivastealgoritmeihimme vahvistaa saapuvien tietojen pätevyyttä ja tarkkuutta. Havaitut epäpuhtaudet ja niiden vakavuus on helppo ymmärtää omien päästökarttojensa ja pistekohtaisten kuvaajien avulla. Toimitamme kattavan kuvan työmaasi olosuhteista tukemaan yritysdirektiiviäsi.

Parannamme maailmaa yksi mittaus kerrallaan

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelumme tukemaan toimintaanne

Stylized location pointer leading to end flag.

Yksittäiset mittaukset

Tarjoamme kertaluonteisia mittauksia kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai yhteistyön jatkamisen pohjaksi. Kyseessä on avaimet käteen -paketti, joka sisältää mittausten suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin.

Stylized location pointer leading to end flag via multiple pit stops.

Toistuvat mittaukset

Toteutamme säännöllisiä tutkimuksia kohteissa ympäristötavoitteidesi tukemiseksi. Luomme yhteistyömallin varmistaaksemme sujuvan integroinnin työnkulkuunne.

Stylized picture of time and calendar.

Pitkäaikaiset mittaukset

Vuokrasopimuksen tai jatkuvan seurannan avulla tarjoamme aktiivista palvelua. Tapauskohtaisesti tähän voi sisältyä jatkuva raportointi ja henkilökohtainen koulutus.

Mittaustemme työnkulku

Lähestymme mittausprosessin jokaista vaihetta huolellisesti ja avoimesti

Stylized series of documents.

Suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen mittauksen kanssasi varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Tämän pohjana on avoin keskustelu kohteen ja raportoinnin kannalta olennaisista asioista.

A stylized image of a drone carrying a BH-12 device.

Mittaukset

Mittausten aikana pysymme tiiviissä yhteydessä sinuun ja sopeudumme mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Alustavat tulokset toimitetaan mittausten edetessä.

Stylized dashboard.

Raportointi

Mittausten jälkeen laadimme ja toimitamme perusteellisen raportin, jonka käymme läpi kanssasi. Tämä tarjoaa tilaisuuden käsitellä mahdolliset kysymyksesi ja keskustella tulevista mittauksista.